Zarząd Klubu

 

Prezes
Spółki Akcyjnej

Grzegorz Glimasiński