Informacje dla Mediów

Regulamin przyznawania akredytacji w sezonie 2022/2023

Informacje o zasadach współpracy klubu z mediami i zasadach przyznawania akredytacji:
1. Akredytacja przyznawana jest na stałe lub jednorazowo na pojedyncze mecze na okaziciela będącego przedstawicielem podmiotu, który otrzymał akredytację.

2. Akredytacje udzielane są bezpłatnie, wyłącznie osobom pełnoletnim.

3. O akredytacje ubiegać się mogą redakcje prasy, radia, telewizji oraz serwisów internetowych. Klub nie przyznaje akredytacji przedstawicielom bukmacherskim w tym osobom prowadzącym statystyki dla firm bukmacherskich.

4. Podmioty bądź osoby zainteresowane nagrywaniem meczu muszą posiadać na to pisemną zgodę Klubu. Zgodę można otrzymać po wcześniejszym poinformowaniu Klubu o takim zamiarze spełniając określone warunki umowy.

5. Akredytacje na mecze ligowe oraz pucharowe są przyznawane przez Klub na podstawie wniosków akredytacyjnych (załączniki pod regulaminem).

6. Formularze akredytacji dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Klubu (lechiatm.pl) w zakładce: Media.

7. Wypełnione wnioski o akredytacje jednorazowe prosimy składać najpóźniej do godziny 23:59 na dwa dni przed meczem piłkarskim, którego dotyczy akredytacja (np. jeśli mecz odbywa się w sobotę, wnioski można składać do czwartku do godziny 23:59). Akredytacje dostarczone po terminie nie będą uwzględniane.

8. Wypełnione wnioski należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: rzecznik@lechiatm.pl.

9. Klub zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku, oraz w każdym momencie cofnięcia akredytacji bez konieczności podawania przyczyny.

10. Informacja o przydzieleniu lub odrzuceniu wniosku zostanie przesłana w e-mailu zwrotnym (najpóźniej dzień przed meczem). Złożenie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji. O przyznaniu akredytacji decyduje Klub.

11. Klub ma prawo ograniczyć liczbę wydawanych akredytacji. W pierwszej kolejności akredytacje zostaną przyznane:
• Patronom medialnym klubu oraz sponsorom
• Pozostałym mediom – według kolejności otrzymywanych przez Klub wniosków akredytacyjnych.

12. Posiadacz akredytacji zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez służby porządkowe, organizatorów oraz obsługę.

13. Przedstawiciele mediów posiadający akredytację przed wejściem na każde spotkanie zobowiązani są do posiadania ważnej legitymacji prasowej, oraz dowodu osobistego. Akredytacje bez legitymacji prasowej lub będące w posiadaniu innych osób zostaną unieważnione.

14. Fotoreporterzy i przedstawiciele TV zobligowani do posiadania własnej specjalnej kamizelki odblaskowej.

15. W trakcie meczu fotoreporterzy mogą przebywać na trybunach lub bliżej placu gry wyłącznie wzdłuż linii za bramkami zachowując odpowiednią odległość od linii końcowej.

16. Przed meczem, w trakcie jak i po jego zakończeniu Klub nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku zniszczenia urządzeń niezbędnych do wykonywania pracy (laptopy, dyktafony, aparaty fotograficzne, kamery itp.), należących do posiadaczy akredytacji.

17. Wnioskujący przesyłający wypełniony wniosek akredytacyjny oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść powyższego regulaminu.

Więcej informacji udzieli Rzecznik Prasowy Klubu Dawid Saj pod numerem telefonu: 511 167 752.

Wnioski akredytacyjne do pobrania: